Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rapportere og registrere i Valutaregisteret

Valutaregisteret inneholder opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Dette gjelder blant annet kortbruk i utlandet, og kontanter du tar med deg inn eller ut av Norge som du har deklarert til Tolletaten.

Formålet med valutaregisteret er å forebygge og bekjempe kriminalitet, og bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling.

Hvem skal rapportere?

Banker, finansinstitusjoner og betalingsforetak i Norge som har fått konsesjon eller tillatelse fra Finanstilsynet er rapporteringspliktige til Valutaregisteret. Tolletaten rapporterer opplysninger om deklareringspliktig inn- og utførsel av penger.

Dette gjelder dersom de utfører tjenester som er rapporteringspliktig, det vil si når betalingsmidler overføres til eller fra Norge gjennom bank eller andre finansinstitusjoner.

Dette gjelder også

  • ved bruk av norskutstedt betalings- eller kredittkort utenfor Norge,
  • ved bruk av utenlandskutstedt betalings- eller kredittkort i Norge, og
  • valutaveksling i Norge

 

Registrere ny rapporteringspliktig

Slik registrerer du bedriften som rapporteringspliktig:

Last ned og fyll ut ett av de to kontaktskjemaene. Du skal velge det skjemaet som gjelder for din bedrift:

Logg inn i Altinn og send det utfylte skjemaet som vedlegg

I tillegg må du også legge ved konsesjon/tillatelse fra Finanstilsynet.

Eksisterende rapporteringspliktig

Hvis du skal melde endringer i kontaktopplysningene, eller ønsker å ta opp andre forhold, kan du kontakte oss.

Kontakt om tekniske forhold i forbindelse med innrapportering til Valutaregisteret gjøres via e-post [email protected]

Hva skal rapporteres?

Hva som skal rapporteres er regulert i Valutaregisterloven og valutaregisterforskriften. Opplysninger om hva overføringen gjelder og betalingsart skal oppgis når beløp som overføres fra Norge via banker er større en 100 000 kroner, eller når den som overfører penger til utlandet selv registerer data i nettbank. 

Innrapportering for betalingsforetak

Innrapporteringsløsningen er for mindre betalingsforetak som har fått tillatelse av Finanstilsynet til å yte betalingstjenesten pengeoverføringer. Dette er en alternativ rapportering til den automatiske eller manuelle filoverføringen til Valutaregisteret.

For å benytte seg av rapporteringsløsningen må betalingsforetaket være registrert som aktiv rapporteringspliktig i Valutaregisteret.

Logg inn i VR-Innrapp