Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner

Når du sender tredjepartsopplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format i henhold til de tekniske spesifikasjonene.

Formatbeskrivelse for inntektsåret 2022

Beskrivelse av filformatet - Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (PDF)
Dokument som gir en tekstlig beskrivelse av innhold og formatet i XML-filen

XSD - Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (XSD)
XSD-fil som gir en formell spesifikasjon av innhold og formatet i XML-filene

 

Eksempelfiler:

Eksempel – Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (XML)
XML eksempelfil - ordinærleveranse

Eksempel (korreksjon) – Tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene (XML)
XML eksempelfil - korreksjon av tidligere innsendt oppgave

 

 

Sist oppdatert: 20. oktober 2022.