Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Landkoder til bruk i tredjepartsopplysningene

Land og landkoder: ISO-3166

Vedlegg

Landkoder (XLS)