Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Landkoder til bruk i tredjepartsopplysningene

Land og landkoder: ISO-3166

Vedlegg

Landkoder (XLS)