Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Utleggsforretning for skatt og avgifter

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke hvordan vi kan få dekket kravet.

Da kan vi holde en utleggsforretning, som betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Varsel om utleggsforretning

Vanligvis bestemmer vi i god tid hvor og når vi skal holde utleggsforretningen, slik at du får mulighet til å betale kravet. Hvis du ikke kan betale, er det ikke for sent å finne en løsning. Ta derfor kontakt med oss.

Mener vi at det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan vi holde utleggsforretningen uten varsel. Du vil da få beskjed om utleggsforretningen etter at den er gjennomført.

Du trenger ikke å møte opp

Alle utleggsforretninger blir avholdt i våre lokaler eller hos namsmannen, avhengig av sak. Du får et brev med resultatet.

Betale krav for å slippe utleggsforretning

Du kan stoppe utleggsforretningen ved å betale det du skylder pluss renter og omkostninger. Pengene må være registrert hos oss før datoen for utleggsforretningen.

Hvis betalingen blir gjort dagen før eller samme dag som utleggsforretningen holdes, må du ta kontakt med oss slik at saksbehandler kan informere om hvordan dokumentasjon på betaling kan oversendes/vises.

Betalingsanmerkning

Utleggsforretningen fører til at det blir registrert en betalingsanmerkning på deg. Dette gjelder selv om vi ikke har funnet noe å ta utlegg i. Hvis du betaler med en gang du får varsel om utleggsforretningen, får du ikke betalingsanmerkning.

  • Hvis utleggsforretning avsluttes med at vi tar pant i eiendeler, blir registreringen stående til du har betalt hele kravet, inklusive påløpte renter og gebyr.
  • Hvis utleggsforretningen avsluttes med «intet til utlegg» (det vil si at vi ikke finner noe å ta pant i), blir registreringen stående i tre år eller til du har betalt hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen.

Når hele kravet er betalt, får de aktuelle registrene beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes, og dette skjer normalt i løpet av en til tre uker.

Hvis betalingsanmerkningen ikke er slettet når det har gått mer enn tre år siden utleggsforretning med "intet til utlegg" eller hvis hele kravet er betalt, må du ta kontakt med Løsøreregisteret. Hvis registeret ikke har fått melding om at kravet er betalt må du ta kontakt med oss.

Pant i eiendeler        

Vi tar vanligvis pant i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan også ta pant i alt du eller bedriften eier som kan selges. Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta pant i. Vi vil aldri ta pant i mer enn det som er nødvendig for å få dekket kravet.

For privatpersoner tar vi ikke pant i:

  • Klær, innbo og andre personlige ting, så lenge de ikke har veldig høy verdi.
  • Penger til nødvendig livsopphold frem til neste gang du får utbetalt lønn eller trygd
  • Bil som er verdt mindre enn 2/3 G hvis du trenger den i jobb eller utdanning.

Etter utleggsforretningen

Har vi tatt pant i bankkontoen din, må du sende oss en fullmakt slik at vi kan trekke det beløpet vi har sperret. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt sammen med utleggsforretningen. Da slipper du et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.

Betaler du ikke kravet, forbereder vi salg av det vi har tatt pant i. Det er tingretten som står for salget. Det vil ta litt tid før tingretten starter med salget av eiendelene dine, og det er ikke for sent å finne en løsning. Ta kontakt med oss.

Klage på utleggsforretning

Har vi tatt pant i eiendelene dine, kan du klage på utleggsforretningen, så lenge vi ikke har bedt tingretten om å selge dem. Vil du klage på hvilke eiendeler vi har valgt å ta pant i, må du gjøre dette innen en måned etter at pantet ble tatt.