Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klage på formues- og inntektsskatt

I de fleste tilfeller kan du endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage:

footer/desktop/standard