Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rapporter

Her finner du rapporter fra eller om Skatteetaten. 

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Eldre