Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteetaten i sosiale medier

Skatteetaten benytter flere sosiale medier. Her er en oversikt over våre offisielle kontoer.

Viktig informasjon

Opplever du at noen utgir seg for å være Skatteetaten på en konto som ikke er listet opp her?

Kontakt oss på [email protected].

Facebook

Twitter

Linkedin

YouTube