Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hvor kan en arbeidsgiver henvende seg?

Nav

For å få informasjon om:

 • meldeplikt for arbeidsforhold

Se NAV.no

 

Skatteetaten

For å få informasjon om:

 • arbeidstakerens fødselsnummer
 • plikt til å betale arbeidsgiveravgift
 • plikt til å levere lønnsopplysninger
 • egne skatteforhold som arbeidsgiver
 • oppdraget er ledd i næringsvirksomhet
 • oppdragstakeren er registrert i merverdiavgiftsmanntallet
 • levering av a-melding og melding om lønnet arbeid i hjemmet
 • trekkplikt
 • beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • kontonummer for innbetaling av skatt mv.

Finn kontaktinformasjon

Forbrukerrådene

Det er et forbrukerråd i hvert fylke. Her kan en få opplysninger og brosjyrer om forbrukerens rettigheter, blant annet om kontraktsforhold med firmaer. Kontorene hjelper forbrukere i klagesaker når de selv ikke har kommet til enighet med den som har levert varen eller tjenesten.