Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Innrapportering og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som privat arbeidsgiver kan du i utgangspunktet velge mellom 2 oppgjørsordninger.

1. Rapportering og betaling som for vanlige arbeidsgivere i næringsvirksomhet - a-melding

Private arbeidsgivere som velger denne ordningen følger de alminnelige reglene for arbeidsgivere med hensyn til å opprette særskilt skattetrekkskonto, levere a-melding, betale forskuddstrekk og eventuelt arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver plikter også å registrere arbeidsforholdet i NAV Aa-registeret. Ordningen er mest aktuell for private arbeidsgivere som forventer at samlede lønnsutbetalinger vil overstige 60 000 kroner i løpet av året.

2. Den forenklede oppgjørsordningen - Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04.

Arbeidsgivere som engasjerer privatpersoner til å passe barn eller til å arbeide i hjemmet eller på fritidseiendommen og som ikke har lønnsutbetalinger som overstiger 60 000 kroner i løpet av året, kan benytte Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04. Da vil opplysningene bli sendt automatisk til Skatteetaten.

Meldingen må sendes elektronisk.

Denne ordningen skal ikke benyttes av private arbeidsgivere som har eller venter å få lønnsutbetalinger som overstiger 60 000 kroner i løpet av året.

Mer informasjon om den forenklede oppgjørsordningen finner du i Lønnsarbeid i hjemmet og Betalt barnepass.