Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Innrapportering og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som privat arbeidsgiver kan du i utgangspunktet velge mellom 2 oppgjørsordninger.

1. Rapportering og betaling som for vanlige arbeidsgivere i næringsvirksomhet - a-melding

Private arbeidsgivere som velger denne ordningen følger de alminnelige reglene for arbeidsgivere med hensyn til å opprette særskilt skattetrekkskonto, levere a-melding, betale forskuddstrekk og eventuelt arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver plikter også å registrere arbeidsforholdet i NAV Aa-registeret. Ordningen er mest aktuell for private arbeidsgivere som forventer at samlede lønnsutbetalinger vil overstige 60 000 kroner i løpet av året.

2. Den forenklede oppgjørsordningen - Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04.

Arbeidsgivere som engasjerer privatpersoner til å passe barn eller til å arbeide i hjemmet eller på fritidseiendommen og som ikke har lønnsutbetalinger som overstiger 60 000 kroner i løpet av året, kan benytte Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04. Da vil opplysningene bli sendt automatisk til Skatteetaten.

Meldingen må sendes elektronisk.

Denne ordningen skal ikke benyttes av private arbeidsgivere som har eller venter å få lønnsutbetalinger som overstiger 60 000 kroner i løpet av året.

Mer informasjon om den forenklede oppgjørsordningen finner du i Lønnsarbeid i hjemmet og Betalt barnepass.