Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Notér arbeidstakerens personopplysninger

Notér alltid ned arbeidstakerens navn, adresse og 11-sifret fødselsnummer i tillegg til navn og nummer på arbeidstakerens skattekommune. Skatteetaten kan om nødvendig gi opplysninger om fødselsnummer.

Gjelder det flere enn tre arbeidstakere må du rette en skriftlig henvendelse til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO