Gi andre tilgang til skatteforholda dine

Du kan mellom anna gi andre tilgang til skattemeldinga, skattekortet og skatteoppgjeret ditt.

Du vel sjølv kven du vil delegere til

Du kan til dømes delegere til

 • privatpersonar
 • verje
 • revisorar
 • rekneskapskontor
 • rådgivingsfirma

Slik gir du tilgang

Kven vil du gi tilgang til?

Det er viktig at du kun gir tilgang til personer du stoler på. Den som får tilgang vil blant annet kunne endre og levere skattemeldingen på vegne av deg. Tilgangen varer frem til du fjerner den.

 1. Finn frem navn og fødselsnummer til personen du ønsker å gi tilgang
 2. Logg inn og følg instruksjonene: 

Dette gir du tilgang til

Den du gir tilgang til, kan gjere følgjande:

 • Bestille, sjå og endre skattekort og forskotsskatt.
 • Bestille og dele opp frikort.
 • Sjå, endre eller levere skattemeldinga.
 • Søkje om utsett frist for levering av skattemeldinga di.
 • Sende inn klage og gjere endringar på dei tidlegare skattemeldingane dine.
 • Endre kontonummer for utbetaling av eventuelle pengar til gode.
 • Sjå skatteoppgjeret.
 • Klage på skatteoppgjeret.
 • Sjå opplysningar om kven du blir skattlagt saman med.
 • Sjå, søkje eller klage på betaling eller innkrevjing.

Du kan gi din profesjonelle rådgivar tilgang på same måte som for privatpersonar, men du kan også gjere det via Altinn. Høyr med rådgivaren din kva han eller ho føretrekkjer.

 1. Logg inn i Altinn, og vel "Profil" i hovudmenyen på toppen.
 2. Vel "Andre med rettar til skjema og tenester".
 3. Vel "Leggje til ny person eller verksemd".
 4. Legg inn fødselsnummer og etternamn, eller organisasjonsnummer og namn.
 5. Klikk på «Har også desse rollene».
 6. Klikk på «+Legg til ny rolle».
 7. Finn og klikk på «Skatteforhold for privatpersonar» i lista.
 8. Klikk så på "Ferdig".

Sjå òg hjelp og rettleiing på altinn.no. Kontakt Altinn dersom du står fast eller har spørsmål.

Gjeld med ein gong

Den som får delegert ein rett, får ein e-post om dette.

Delegeringa gjeld frå og med den datoen du gir tilgang og fram til du fjernar tilgangen.