Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Dette må du gjøre når du skal begynne å jobbe i Norge

Her får du informasjon om

  • hva du må gjøre når du skal begynne å jobbe i Norge
  • hva du må ha med deg til Skatteetaten for å søke om skattekort og/eller melde flytting
  • hvordan du betaler skatt i Norge
  • hvordan du kommuniserer med Skatteetaten på nett

For at vi skal kunne gi informasjon som er tilpasset deg, må du svare på noen spørsmål.