Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Dette må du gjøre når du skal begynne å jobbe i Norge

Her får du informasjon om blant annet:

  • Hva du skal gjøre for å kunne starte i jobb
  • Hva du må ha med deg når du kommer til skattekontoret
  • Hvordan du enklest mulig kan kommunisere med Skatteetaten.

For at vi skal kunne gi informasjon som er tilpasset deg, vil du bli bedt om å svare på 4-6 spørsmål.