Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Velg papirløst fra Skatteetaten

  • Publisert:

I år kan du velge om du vil ha skatteoppgjøret bare på nett. Samtidig kan du velge å få neste års selvangivelser bare på nett.

- Dette er en ny tjeneste vi gleder oss til å sette i verk, sier skattedirektør Svein Kristensen. Vi tror mange kommer til å benytte ordningen. For her kan alle være med på å beskytte miljøet, samtidig som det minsker faren for at papirselvangivelsen skal komme avveie.

Det er lønnstakere og pensjonister som kan reservere seg mot selvangivelse og skatteoppgjør på papir. I år får alle tilsendt selvangivelsen på papir. Skatteoppgjøret derimot, kan man velge å få bare elektronisk allerede i år. Neste år er hele tjenesten på plass. De som da har valgt det, kan få både selvangivelse og skatteoppgjør elektronisk på nett.

For å bli e-aktør hos Skatteetaten må man registrere mobilnummer og e-postadresse på skatteetaten.no. Når selvangivelse og skatteoppgjør er klare, blir de varslet på mobil og e-post.

De som ønsker å få skatteoppgjøret kun på nett i år, kan registrere det på skatteetaten.no fra 24. mars. Da kan de også registrere seg som e-aktør for kommende år.

- Vi sender hvert år ut selvangivelse og skatteoppgjør til om lag 3,5 mill. skattytere. Til dette går det med over 17,5 millioner A4-ark. I tillegg til miljøgevinsten regner vi med spare utgifter til papir og porto. Dette skal vi blant annet bruke på informasjon og veiledning av skattytere, sier Kristensen.