Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Årsavgift

Her finner du rettskilder om årsavgift. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Årsavgiften er avviklet fra 2018, og erstattet av trafikkforsikringsavgift.

Etter 2017 kommer det derfor ikke flere avgiftsrundskriv om årsavgiften.

Siste publiserte om Årsavgift

  1. Årsavgift 2006-2017