Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

HFK og PFK

Her finner du rettskilder om hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK). Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte om HFK og PFK

  1. Avgift på SF6

  2. Hydrofluoerkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 2022

  3. Hydrofluoerkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 2023

  4. Hydrofluoerkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 2021

  5. HFK og PFK 2020

  6. HFK og PFK 2019

  7. HFK og PFK 2018

  8. HFK og PFK 2017

  9. HFK og PFK 2016

  10. HFK og PFK 2006-2015