Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Valuta

Siste publiserte om Valuta

  1. Spørsmål om skatteplikt på gevinst ved realisasjon av bitcoin, samt formuesverdsettelse av bitcoin

  2. Saken gjelder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt som en følge av manglende oppføring av utbetalt utbytte med kr 3 450 000 i skattemeldingen

  3. Realisasjon bolig i utlandet

  4. Gevinstberegning ved salg av fast eiendom i Sverige og spørsmål om valg av valutakurs for omregning til norske kroner, skatteloven §§ 5-3, 9-2, 9-3 og nordisk skatteavtale (NSA)

  5. Uttalelse til Verdipapirfondenes forening