Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Opplysning om egne forhold

Sist publiserte Opplysning om egne forhold

  1. Gevinst fra avvikling av selskap- fristspørsmål og endringsadgang

  2. Fristspørsmål, endringsadgang og skatteklagenemndas kompetanse

  3. Manglende tilbakeføring av nedskriving av finansielle eiendeler vurdert som en ufullstendig opplysning og ikke en åpenbar regne- eller skrivefeil i relasjon til spørsmål om tilleggsskatt

  4. Spørsmål om henholdsvis skjevdeling av aksjeutbytte og omfordeling av inngangsverdi ved innløsing uten endring av eierforhold

  5. Klage på endring av ligning – tilordning av uteholdt omsetning