Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Altinn ”faktura” erstatter betalingskortene

  • Publisert:

Ved innsending av merverdiavgiftsoppgaven i Altinn får man fullstendig fakturainformasjon i kvitteringen.

Skatteetaten har derfor ikke sendt ut betalingkort på papir til Altinn brukere ifm 4. termin (juli – august) 2008 med frist 10. oktober. Alle som har pleid å få tilsendt betalingskort, har mottatt informasjonsbrev om dette sammen med betalingskortet for 3. termin (mai-juni).

Det blir ingen endringer for de som sender inn mva-oppgaven på papir.