Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Presisering knyttet til definisjonen av små bryggerier (småskalabryggerier)

  • Publisert:

Fra og med 1. juli 2019 ble ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier, utvidet fra å gjelde øl med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent, til all gjæret alkoholholdig drikk i samme intervall. Vi ser behov for å presisere at definisjonen av små bryggerier ikke ble endret ved nevnte forskriftsendring.

Definisjonen av små bryggerier i særavgiftsforskriften § 3-2-3 kan oppfattes som at det med "500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk" kun menes gjæret alkoholholdig drikk i intervallet 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent.

Dette er ikke korrekt. I vurderingen av produksjonskravet på 500 000 liter skal all gjæret alkoholholdig drikk tas i betraktning. Produksjonskravet er ikke begrenset til gjæret alkoholholdig drikk i intervallet 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent.

Finansdepartementet jobber med presisering av ordlyden i særavgiftsforskriften § 3-2-3.

Skattedirektoratet vil også endre sin kommentar til bestemmelsen i avgiftsrundskrivet vedrørende avgift på alkohol. 

Endringene antas å bli tilgjengelig på skatteetaten.no fra rundt 1. januar 2020.