Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften

  • Publisert:

Tilpasninger som følge av vedtatte endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet

Finansdepartementet fastsatte den 24. juni 2010 ”Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring”. Endringene har sammenheng med at det fra 1. juli 2010 innføres 8 prosent merverdiavgift på inngangspenger til museer, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer som gir store billettinntekter. Se nærmere informasjon om dette på Finansdepartementets hjemmeside:

For å kunne videreføre praksis med forskuddsfakturering av sensongkort/årskort er bokføringsforskriften endret ved at det i § 5-2-7 om forskuddsfakturering har kommet inn et tillegg som innebærer anledning til å forskuddsfakturere tjenester som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Adgangen til å forskuddsfakturere er begrenset til en periode på ett år.

Bestemmelsen innebærer bl.a. at en fotball- eller ishockeyklubb som blir avgiftspliktig fra 1. juli 2010 kan forskuddsfakturere sesongkort inklusive merverdiavgift.