Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endringer i merverdiavgiften

  • Publisert:
  • Standardsatsen for merverdiavgift øker fra 24 til 25 prosent
  • Satsen for persontransport mv øker fra  6 til 7 prosent
  • Satsen for næringsmidler går ned fra 12 til 11 prosent

Det skal beregnes 7 prosent merverdiavgift på salg av kinobilletter.
Det skal beregnes 25 prosent merverdiavgift ved omsetning av rett til å disponere flyplass for fly og jernbanenett til transport. Dette gjelder eiere av flyplasser og Jernbaneverket.

Det skal ikke lenger beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer fra bruktbutikker med allmennyttig formål.

Se http://www.skatteetaten.no/ for mer informasjon eller kontakt fylkesskattekontoret.

Oslo, 28. desember 2004