Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Endringer i soner og satser

  • Publisert:
  • Sone V - Finnmark og Nord-Troms - vil fortsatt ha nullsats. Alle kommunene i sone III og IV og mer enn halvparten av kommunene i sone II vil følge de samme satsene som gjaldt før 2004 (sone IV: 5,1 pst, sone III: 6,4 pst og sone II: 10,6 pst). Samtidig vil fribeløpsordningen oppheves for disse kommunene. 
  • Tromsø og Bodø vil iht. forslaget skilles ut som en ny sone IVa og får en noe høyere sats enn før, nærmere bestemt 7,9 pst. 
  • Enkelte kommuner i det som til nå har vært sone II vil iht. forslaget skilles ut som en ny sone Ia. Det vil for foretak i denne sonen fortsatt gjelde en fribeløpsordning. Ordningen medfører at det skal benyttes en sats på 10,6 pst. inntil foretaket har oppnådd en fordel tilsvarende kr 530 000. Overstiges fribeløpet skal det benyttes en sats på 14,1 pst. Dette er den samme regelen som gjelder for sone II i dag. 
  • I sone I vil satsen fortsatt være 14,1 pst.

For landbruks- og fiskerinæringen vil satsene være de samme som før, jf. avgiftsvedtakets § 1 bokstav k.

Dette gir følgende oversikt:

 Ordinære næringerLandbruk og fiske
I 14.1 % 14.1 %
I a 10.6 (*14.1) % 10.6 %
I I 10.6 % 10.6 %
I I I 6.4 % 6.4 %
I V 5.1 % 5.1 %
I V a 7.9 % 5.1 %
V 0 0.

*I sone Ia benyttes en sats på 14,1 % etter at fribeløpet er brukt opp.