Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Flaggkrav for inntektsåret 2017 for selskap innenfor rederiskatteordningen

  • Publisert:

Etter skatteloven § 8–11 åttende ledd må selskap innenfor rederiskatteordningen opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til andelen EØSregistrert tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen, dersom andelen EØS-registrert tonnasje utgjør mindre enn 60 prosent av nettotonnasjen. Det følger av skatteloven § 8–11 niende ledd at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember i det foregående året er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.   

Tall innhentet fra Sentralskattekontoret for storbedrifter viser at samlet andel EØSregistrert tonnasje innenfor ordningen er redusert fra 68,34 prosent 31. desember 2015 til 68,15 prosent 31. desember 2016. Denne reduksjonen medfører at det skal gjelde et   flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2017. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.