Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Forfall fjerde termin merverdiavgift – betalingsproblemer som følge av avvikling av den norske filial av Kaupting Bank

  • Publisert:

I forbindelse med at den norske filialen av Kaupting Bank er under avvikling, jf. pressemelding fra Bankenes sikringsfond i dag, har det kommet spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for deres kunder som ikke får gjennomført betaling av fjerde termin merverdiavgift med forfall i dag.

Skattedirektoratet viser til at betalingsfristen for merverdiavgift anses avbrutt når betalingsoppdraget er mottatt av en bank, jf. skattebetalingsloven (2005) § 9-2 annet ledd bokstav a. Alle som kan dokumentere eller sannsynliggjøre at betalingsoppdraget er levert banken innen betalingsfristens utløp vil derfor ikke bli ilagt forsinkelsesrenter som følge av situasjonen i den norske filialen av Kaupting Bank.

Også de som av praktiske grunner ikke får levert betalingsoppdraget til banken på grunn av avviklingen av den norske filialen av Kaupting Bank vil kunne bli fritatt for forsinkelsesrenter.

For begge tilfellene forutsettes det at de avgiftspliktige dette gjelder sørger for at betaling blir gjennomført så snart som mulig og at de snarest tar kontakt med skattekontoret for å dokumentere og redegjøre for situasjonen. Fritaket for forsinkelsesrenter vil bare gjelde en begrenset periode og ikke i noen tilfeller lenger enn det tar for Bankenes sikringsfond å tilbakebetale innskuddene.