Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Krav til kassaapparat

  • Publisert:

Spørsmål i Stortinget

I brev av 31. januar 2006 stilte Jørund Rytman (FrP) spørsmål til finansministeren vedrørende krav til kassapparat. Problemstillingen gjelder selgere som står ute i sterk kulde og kassapparatet ikke virker, eller den bokføringspliktige befinner seg på steder med ujevn strømtilgang. Finansministeren svar ble gitt i brev av 7. februar 2006.