Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Krav til kassaapparat

  • Publisert:

Spørsmål i Stortinget

I brev av 31. januar 2006 stilte Jørund Rytman (FrP) spørsmål til finansministeren vedrørende krav til kassapparat. Problemstillingen gjelder selgere som står ute i sterk kulde og kassapparatet ikke virker, eller den bokføringspliktige befinner seg på steder med ujevn strømtilgang. Finansministeren svar ble gitt i brev av 7. februar 2006.