Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift

  • Publisert:

Kunngjøring fra Skattedirektoratet desember 2003

Med virkning fra 1. januar 2004 er det vedtatt ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Loven vil erstatte dagens begrensede kompensasjonsordning.

Den nye kompensasjonsordningen omfatter også private og ideelle virksomheter som utfører lovpålagte helse-, undervisnings- og sosiale tjenester, samt private barnehager og kirkelig fellesråd.

Ordningen er generell. Det vil si at det gis kompensasjon for all merverdiavgift som kommuner mv. betaler. Første søknadsfrist er 10. juni 2004.

For å få kompensert merverdiavgift må det sendes oppgave til fylkesskattekontoreti det fylke den kompensasjonsberettigede hører hjemme.

Les også pressemelding fra Finansdepartementet.