Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Ny mva-registreringsgrense 1. januar:

  • Publisert:

Fra 1. januar 2004 øker grensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet fra 30 000 kroner til 50 000 kroner.