Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Ny mva-registreringsgrense 1. januar:

  • Publisert:

Fra 1. januar 2004 øker grensen for registrering i merverdiavgiftsmanntallet fra 30 000 kroner til 50 000 kroner.