Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Søknad om levering av årsterminoppgave for mva

  • Publisert:

Næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner i løpet av ett kalenderår, kan søke om å levere årsterminoppgave for merverdiavgift.

Søknad skal sendes til skattekontoret. Den må være kommet til skattekontoret senest 1. februar det året søknaden gjelder for.

Søknaden må inneholde opplysning om ventet omsetning for året.

Frist for levering av årsterminoppgave og for betaling av merverdiavgift er 10. mars året etter avgiftsåret. Skattekontoret må underrettes dersom beløpsgrensen overskrides.