Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Typetilfelle: Ny eier og tidligere eier (kåryter og kårmottaker) bor sammen (ikke i hver sin leilighet) i en bolig på eiendommen

  • Publisert:

Skattemessig anses boligen i disse tifellene å være ”kårbolig”. Det er kårmottakerne som har en ubetinget rett til å bo i boligen. Eieren (praktisk: sønn/datter) har ingen rett, men tillates å bo sammen med kåryter (praktisk: foreldre).

Borettsverdien/leieverdien er skattepliktig for kårmottakerne. Denne verdien beregnes med utgangspunkt i våningshusets størrelse og standard i henhold til den nye beregningsmodellen (beskrevet i Takseringsreglene § 3-2-4), og verdien reduseres med 40 % for ulempen med å dele bolig med kåryter.

Kåryter gis forholdsmessig fradrag (60 %) for kostnadene (vedlikehold mv.) på boligen.