Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Typetilfelle: Ny eier og tidligere eier (kåryter og kårmottaker) bor sammen (ikke i hver sin leilighet) i en bolig på eiendommen

  • Publisert:

Skattemessig anses boligen i disse tifellene å være ”kårbolig”. Det er kårmottakerne som har en ubetinget rett til å bo i boligen. Eieren (praktisk: sønn/datter) har ingen rett, men tillates å bo sammen med kåryter (praktisk: foreldre).

Borettsverdien/leieverdien er skattepliktig for kårmottakerne. Denne verdien beregnes med utgangspunkt i våningshusets størrelse og standard i henhold til den nye beregningsmodellen (beskrevet i Takseringsreglene § 3-2-4), og verdien reduseres med 40 % for ulempen med å dele bolig med kåryter.

Kåryter gis forholdsmessig fradrag (60 %) for kostnadene (vedlikehold mv.) på boligen.