Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgiftshistorie

I avgiftshistorieboken finner du informasjon om gjeldende avgifter med historikk, og tidligere avgifter som er opphevet.

Last ned (PDF):

Avgiftshistorie 2022

Innholdet er ajour pr. 1. januar 2022.

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme feil i både satser, tidspunkter og tekstene for øvrig, så opplysningene må ikke brukes eller henvises til i vedtak o.l. Det er tekstene i de enkelte avgiftsvedtakene med tilhørende regelverk som til enhver tid er gjeldende.

Hvis noen har forslag til forbedringer/endringer eller finner feil, vil vi gjerne ha beskjed. Eventuelle forslag og spørsmål kan rettes til Skattedirektoratet, Juridisk avdeling, Indirekte skatt, Særavgiftsgruppen.

Eldre utgaver

Last ned: