Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Årsrundskriv for særavgifter

Her finner du årsrundskriv for særavgifter. Informasjonen er primært rettet mot profesjonelle aktører.

Søk etter årsrundskriv