Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for avgift på drikkevareemballasje 2021

  • Gjelder fra 01.07.2021

Her finner du årsrundskriv for avgift på drikkevareemballasje for 2021.

Last ned årsrundskriv (PDF):

Drikkevareemballasje 2021

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.