Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rundskriv

Fradragsrett for den enkelte ved anskaffelse av driftsmiddel i "sameie"

  • Sist endret 29.09.1975

Rundskriv nr. 40 om fradragsrett for den enkelte ved anskaffelse av driftsmiddel i "sameie".

Last ned rundskrivet: