Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Av melding nr. 13 1994

  • Publisert:
  • Avgitt 28.12.1994

1994-12-28 Av melding nr. 13 1994 (PDF)