Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Av melding nr. 13 1997

  • Publisert:
  • Avgitt 14.11.1997

1997-11-14 Av melding nr. 13 1997 (PDF)