Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Av melding nr. 14 1983

  • Avgitt 30.05.1983

1983-05-30 Av melding nr. 14 1983 (PDF)