Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Av melding nr. 6 1988

  • Avgitt 16.02.1988

1988-02-16 Av melding nr. 6 1988 (PDF)