Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Av melding nr. 6 1994

  • Avgitt 26.05.1994

1994-05-26 Av melding nr. 6 1994 (PDF)