Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Av melding nr. 7 1998

  • Publisert:
  • Oppdatert: 18.01.2021
  • Avgitt 28.10.1998

1998-10-28 Av melding nr. 7 1998 (PDF)