Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Fellesregistrering i rederivirksomhet

  • Publisert:
  • Avgitt 21.12.2010

SKD-melding nr. 11/10, 21. desember 2010

Finansdepartementet etablerte ved brev 14. november 1969 en særordning for fellesregistrering i rederivirksomhet. Ordningen innebar en dispensasjon fra de ordinære vilkår for fellesregistrering.

Skattedirektoratet opplyser i denne meldingen at ordningen falt bort ved ikrafttredelse av ny merverdiavgiftslov 1. januar 2010.

Melding om sletting av slike fellesregistreringer må gis til skattekontoret innen uløpet av 1. termin 2011.

Skattedirektoratet har informert Rederiforbundet direkte i brev.