Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Registreringsplikt for utenlandske næringsdrivende som selger varer på tollfrankovilkår til kjøpere i Norge

  • Avgitt 10.12.1997

Utenlandske næringsdrivende som selger varer på tollfrankovilkår til kjøpere i Norge og som ikke har forretningssted her, skal registreres i avgiftsmanntallet ved representant når vilkårene for øvrig er oppfylt.

Last ned hele meldingen: