Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift/investeringsavgift

 • Publisert:
 • Avgitt 30.04.1992

I denne meldingen er gjengitt 9 uttalelser om merverdiavgift og investeringsavgift.

 1. Refusjon av merverdiavgift på varer og tjenester til fremmede lands ambassader og konsulater med diplomatisk personell - videokameraer
 2. Omfanget av fradragsrett for inngående avgift på fergeterminalbygg
 3. Legging av kunstige negler
 4. Investeringsavgift på demonstrasjonsbiler
 5. Tidspunktet for fradrag for inngående avgift ved innførsel
 6. Spørsmål om registrering av budbilvirksomhet
 7. Mobilt flishuggeri
 8. Steriliseringsanlegg for resirkulering av matvarer til dyrefor
 9. Annonsering av fotokurs for utenlandsk regning

Last ned hele meldingen med alle uttalelsene: