Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift / investeringsavgift 1981 nr 33

  • Avgitt 31.12.1981

1981.12.30 AV 33-81 Leasing av bil (PDF)