Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift nr 11-1982

  • Avgitt 21.04.1982

1982-04-21 Av melding nr. 11 1982 (PDF)