Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift/investeringsavgift nr. 21 1984

  • Avgitt 23.08.1984

1984 08 23 av nr 21 - 1984 (PDF)