Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Avgiftsbehandlingen av personlig ulykkesforsikring ved utleie av bil

  • Publisert:
  • Avgitt 21.10.2004

2004.10.21 SKD Personlig ulykkesforsikring (PDF)